Welkom bij Amnesty Wezep

Wij willen u op onze website informeren over de verschillende activiteiten welke wij organiseren.

Onze vaste schrijfavond is de 1e vrijdag van de maand van 18.00 uur tot 19.30 uur.
We zijn dan aanwezig in de bibliotheek van Wezep.
Het adres is Mariënrade 3 in Wezep. Iedereen is van harte welkom om mee te schrijven.

Laatste GOED NIEUWS leest u hier

U kunt ook thuis schrijven. De brieven staan op pagina Info schrijfactie

Wilt u het werk van onze werkgroep financieel steunen kijk bij contact voor informatie.

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden,zoals het opsluiten van
gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook
schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in.
Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.
Zie verder amnesty/ons-verhaal

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, valt onder de AVG. Zo ook Amnesty International.

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy.

Meer over privacywet: https://www.amnesty.nl/privacy.

 

 

 

 

 

Laatste aanpassing: 03-06-2024 11:06:44