Wij willen u op onze website informeren over de verschillende activiteiten welke wij organiseren.

Onze vaste schrijfavond is de 1e vrijdag van de maand van 18.00 uur tot 19.30 uur.
We zijn dan aanwezig in de bibliotheek van Wezep.
Het adres is Mariënrade 3. Iedereen is van harte welkom om mee te schrijven.

Laatste GOED NIEUWS leest u hier

We gaan weer brievenschrijven in de bibliotheek! vanaf 2 okt. 2020

Snel naar schrijfactie van volgende maand klik hier.

Wilt u het werk van onze werkgroep financieel steunen kijk bij contact voor informatie.

 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, valt onder de AVG. Zo ook Amnesty International.

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy.

Meer over privacywet: https://www.amnesty.nl/privacy.

 

 

 

 

 

Laatste aanpassing: 27-09-2020 16:09:10